Spracovanie a ochrana osobných údajov v Beztech, s.r.o.
 
V prípade, že ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje.

My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Sme spoločnosť Beztech, s.r.o, so sídlom: Miloslavov 1273, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika. IČO: 35856793, DIČ: 2021725662,IČ DPH: SK2021725662, zastúpená konateľom Ing. Jurajom Dragúňom, ktorá prevádzkuje webové stránky www.beztech.skwww.bezurazu.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, teda určujeme, ako budú vaše osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

V prípade, že nás budete chcieť v priebehu spracovania dát kontaktovať, alebo sa na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle: +421 940 655 955, alebo e-mailom: obchod@bezurazu.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme,  že ako správca vašich osobných údajov, spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje v rozsahu:
  krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, prípadne IČ DPH.
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing 
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na
 • o klikáte v e-maile a kedy ho najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Pokiaľ ste našim zákazníkom, robíme tak na základe oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

V prípade, že nie ste našim zákazníkom, zasielame vám novinky (newsletter) len na základe vašeho súhlasi, po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

Len na základe vášho súhlasu vám tiež môžeme inšpiratívne ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napríklad pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu maximálne 1 roku od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 • Fotografie a video záznamy zo školení
  Na niektorých našich školeniach a kurzoch vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu, či videozáznam. Fotografie používame pre vystavovanie preukazov zo školení a v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzov k pozretiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine v prípade, že sa jedná o referenciu a to na základe udeleného súhlasu. V prípade, že nechcete byť na zázname, dajte nám vedieť, prostredníctvom našich kontaktných údajov, pred zorganizovaným školením, kurzom.

Cookies

 • Pri prechádzaní našich webových stránok využívame funkciu „cookies“ od spoločností Google a Facebook . Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov, alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej navštívite stránku, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou. Používanie „cookies“ pre meranie návštevnosti našich webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu , nakoľko veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytovať ešte lepšie služby.
 • Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy s produktami a službami na iných webových stránkach, ktoré navštívite. Pre cielenie reklamy budú „cookies“ spracované len na základe vášho súhlasu.
 • Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie „cookies“ môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

 • K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. 
 • Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. 
 • Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.
 • Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:
 • SmartSelling – SmartEmailing – aplikácia pre komunikáciu
 • POHODA – účtovný systém pre fakturáciu
 • WordPress – CMS systém pre web
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics a AdWords
 • UPS, GLS – rozvoz a doručovanie tovaru.
 • Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov, pre uľhčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade vám sľubujeme, že pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Koho využívame pre spracovanie:

 • Služby SmartSelling, prevádzkované spoločnosťou SmartSelling a.s., so sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdem v Brne, oddiel B, vložka 7559. Zozbierané súbory cookies sú následne spoločnosťou SmartSelling a.s. v súladu so Zásadami ochrany súkromia dostupnými na https://smartselling.cz/obchodni-podminky-duben-2018/

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané súbory cookies sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané súbory cookies sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: obchod@bezurazu.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

V prípade, že sa u vás dôjde k nejakej zmene, prípadne vaše osobné údaje budú už neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmädzenie spracovaia môžete využiť v prípade, že sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že údaje spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov ich spracovania. (Napríklad odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému i zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazane iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
V prípade, že nadobudnete pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak nás v prípade takéhoto podozrenia informujete ako prvých, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, novinkami v našej oblasti pôsobenia, články či produkty so službami vám zasielame, v prípade, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.

V prípade, že ešte nie ste náš zákazník, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete kedykoľvek ukončiť odober našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom maily.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.05.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU