Vážení zákazníci, rúška na opakované použitie a ochranné štíty SKLADOM. Ostatné ochranné prostriedky na dýchacie cesty, jednorazové ochranné odevy, jednorazové rukavice a maskové okuliare sú momentálne nedostupné a termíny naskladnenia nie sú známe.

Pracovné rukavice: Správny výber – efektívna ochrana

Čo hovoria štatistiky:

Podľa štatistík úrazovosti patria poranenia rúk k najčastejším pracovným úrazom. Najmä v prípadoch, keď bola použitá nedostatočná alebo žiadna ochrana rúk. So správnymi rukavicami môžete predísť poraneniam až v 60 % prípadoch. Pozrime sa preto podrobnejšie na ochranné rukavice a ich správny výber, aby ste si dokázali čo najúčinnejšie chrániť svoje drahocenné ruky. Veď máte len dve.

Ochrana rúk je veľmi široká oblasť osobných ochranných pracovných prostriedkov. Preto si návod na správny výber rukavíc rozdelíme na niekoľko častí, v ktorých sa každej dôležitej skupine budeme venovať osobitne. Začneme jednou z najnabitejších skupín – rukavice, ktoré poskytujú ochranu proti mechanickému poškodeniu.

 

Rukavice a mechanická odolnosť

Pracovné rukavice sú na mechanickú odolnosť, takmer na celom svete skúšané podľa normy EN 388. Minulý rok došlo k zmenám v postupoch testovania, najmä kvôli novým odolnejším materiálom, na ktoré už bola stará norma, 20 rokov takmer bez zmien, krátka. Na rukaviciach, ktoré boli podľa normy EN 388 testované nájdeme symbol s kladivkom a niekoľko čísel. Po novom aj dve nové písmená. Vysvetlenie aj s novinkami ukazuje obrázok vľavo.

 

Poďme si teda postupne prejsť všetky spôsoby skúšania mechanickej odolnosti rukavíc podľa novej metodiky.

A – Odolnosť voči oderu

Táto vlastnosť je dôležitá najmä pre používateľov, ktorí sú vystavení riziku odretia ruky o nejaký drsný povrch. Ale keď si to tak vezmeme, tak vlastne pri každom použití, rukavice postupne odierame, dokonca aj v prípade, že nepracujeme s nejakými obzvlášť drsnými materiálmi. Aj protišmyková rukoväť bežného náradia takto pôsobí na rukavice.

 

Ako samotná skúška prebieha?

ZTestovacie zariadenie na skúšku odolnosti rukavíc voči oderu dlaňovej časti skúšaných rukavíc sa vyrežú časti potrebnej veľkosti a upnú sa na hlavice testovacieho prístroja (umožňuje testovať 4 rôzne kusy naraz). Testovacie hlavice sú pomocou závažia pritláčané tlakom 9kPa na špeciálny „šmirgľový“ papier, po ktorom krúžia až kým sa vzorka neprederie: obrázok-Testovacie zariadenie na skúšku odolnosti voči oderu. Podľa počtu cyklov, ktoré materiál rukavice vydrží, dostane hodnotenie na stupnici od 1 do 4 (tab.1). Do úvahy sa berie počet cyklov na vzorke, ktorá vydržala najmenej.

Tab.1: Hodnotiace stupne pri skúške odolnosti voči oderu

Z tabuľky vidíme, že rukavice s najvyšším stupňom odolnosti vydržia až 80 x viac cyklov ako tie s najnižším stupňom 1. Z toho by sa dalo usudzovať, že ak rukavice s jednotkou zoderiete pri určitej práci za týždeň, tie so štvorkou vám vydržia 80 týždňov. To sú skoro dva roky. Wow, takže tie rozdiely sú naozaj zásadné. Pritom rozdiel v cene môže byť 2 – 3 eurá. Takže pozor, nenechajte sa hneď zlákať nízkou cenou a nezabudnite sa pozrieť aký stupeň rukavica dosiahla pri skúškach, až potom kupujte.

 

B a E – odolnosť proti prerezaniu

Táto odolnosť je u používateľov asi najvyhľadávanejšou. Zo strany výrobcov sa na jej vývoji pracuje najviac a stále prichádzajú s novými materiálmi. Tie sú čoraz odolnejšie a zároveň tenšie a ľahšie. Aj preto bola skúška na prerezanie rozšírená okrem štandardnej, doteraz používanej, o nový typ skúšky, ktorý je určený práve pre tieto odolnejšie materiály. Nakoľko v súčasnosti sú už aj v rámci najvyššieho stupňa odolnosti výrazné rozdiely. Poďme sa teda podrobnejšie pozrieť na to, ako tieto skúšky prebiehajú a ako nám pomôžu pri výbere tých správnych rukavíc.

 

Základný test s kruhovou čepeľou

Testovacie zariadenie na skúšku odolnosti rukavice voči oderu

Pri skúške sa používa špeciálne zariadenie s kruhovým nožom: na obrázku-Testovacie zariadenie s kruhovým nožom. Opäť treba najprv vystrihnúť kus testovanej rukavice, čo je v prípade najmodernejších materiálov aj za použitia špeciálnych nožníc 
celkom slušná makačka. Vzorka sa upne do prístroja a následne sa po nej pohybuje kruhový nôž s prítlakom 5 newtonov tam a späť po krátkej dráhe za súčasnej rotácie noža proti smeru lineárneho pohybu až kým testovanú vzorku neprereže, čo je indikované elektrickým kontaktom medzi nožom a podložkou vzorky.

 

Keďže sa počas skúšky čepeľ noža postupne opotrebúva, na začiatku aj na konci každej skúšky sa rovnakým postupom „reže“ aj porovnávacia vzorka z bavlny. Výsledkom merania je index, pri ktorého výpočte sa berie do úvahy najmä počet vykonaných cyklov. Teda pohybov noža tam a späť až po prerezanie. Samozrejme zohľadňuje sa aj stupeň opotrebenia noža určený pomocou porovnávacej bavlnenej vzorky. V tomto prípade sa celý test opakuje na 5 vzorkách, z ktorých sa vypočíta priemer, a to je výsledný index. Podľa výsledného indexu sa rukaviciam priradí stupeň odolnosti od 1 do 5 (tab. 2).

Tab.2: Hodnotiace stupne pri skúške odolnosti proti prerezaniu kruhovým nožom

Z uvedeného vyplýva, že výsledok nám napovedá do akej miery sú rukavice odolné proti opakovanému pôsobeniu ostrých predmetov pri relatívne nízkej prítlačnej sile.

 

Doplnkový test v zmysle normy ISO 13997

Keďže progresívne materiály s vysokou odolnosťou proti prerezaniu dokážu testovací nôž používaný pri základnom teste pomerne rýchlo opotrebiť, je práve pre rukavice z týchto materiálov skúška rozšírená aj o test v zmysle normy ISO 13997.

O čo presne ide?

Najprv sa pripraví vzorka vystrihnutá z testovaných rukavíc. Upne sa do ďalšej zaujímavej mašinky (viď obrázok – Zariadenie na testovanie odolnosti proti prerezaniu podľa ISO 13997). Tentokrát je použitá rovná čepeľ, ktorá sa po vzorke pohybuje lineárne až po jej prerezanie. Toto indikuje elektrický kontakt medzi nožom a podložkou vzorky. Podobne, ako to bolo v prípade základného testu. Test prebieha v niekoľkých stupňoch s postupne sa zvyšujúcim tlakom noža na vzorku v rozpätí od 2 do 30 newtonov. Vždy s novou vzorkou aj novým nožom.

Zariadenie na testovanie odolnosti rukavice proti prerezaniu podľa ISO 13997  Zariadenie na testovanie odolnosti rukavice proti prerezaniu podľa ISO 13997

Tento postup umožňuje následne vypočítať aká prítlačná sila je potrebná na vytvorenie rezu dlhého 20 mm. Podľa tejto výslednej sily sa potom rukavica zaradí do jedného zo 6 hodnotiacich stupňov označených písmenami A – F (tab. 3)

Tab.3: Hodnotiace stupne odolnosti voči prerezaniu pri teste v zmysle ISO 13997

Test umožňuje presnejšie posúdenie odolnosti rukavíc proti prerezaniu. A oproti základnému testu tiež určiť odolnosť proti jednoduchým rezom vedeným s vyššou silou, resp. pôsobeniu ostrých hrán ťažších objektov. Má zmysel, ako už bolo spomenuté, pre rukavice z vysoko odolných materiálov.

 

Pri oboch testoch si môžete znovu všimnúť veľké rozdiely medzi jednotlivými hodnotiacimi stupňami. Najmä medzi najnižším a najvyšším a preto je pri výbere najvhodnejších rukavíc určite rozumné okrem ceny prihliadať aj na to, ako rukavica obstála v tejto skúške. Nové znenie normy s dodatočným testom podľa ISO 13997 vstúpilo do platnosti len koncom minulého roka. Prvé rukavice testované a označované aj podľa ISO 13997 môžeme očakávať pravdepodobne v priebehu tohto roka. Už sa na ne tešíme.

 

V ďalšom pokračovaní sa bližšie pozrieme na odolnosť voči pretrhnutiu – C, prepichnutiu – D a najnovšie proti nárazu – F.

Ak sa vám článok páčil a informácie boli pre vás užitočné, budeme radi, ak ho zazdieľate na Facebooku

Sme tam tiež

 

Na záver ešte pár zaujímavých videí:

Zmeny v norme EN388

https://www.youtube.com/watch?v=_NE6cFcxaCY

Tu sú vysvetlené všetky 4 testy podľa pôvodnej normy aj s príslušnými stupňami

https://www.youtube.com/watch?v=vkl4uDPMh84

Porovnanie novej americkej a európskej normy

https://www.youtube.com/watch?v=8WWpvnBTmnA

Hex Armor – to je extrém vo výkone, ale aj v cene

https://www.youtube.com/watch?v=SpHnolQJyy0

Crazy Russian testuje rôzne „haluzné“ rukavice

https://www.youtube.com/watch?v=mTbXYWfrmBw

 

Zdroje:

  • Ansell.com
  • HexArmor
  • Uvex.com
  • Satra.com
  • Performanceonhand.com
  • Youtube.com

Prečítajte si aj

  1. Článok Záhrada - ako nato bez úrazu, alebo načo nezabudnúť - BezUrazu.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *