Ako zistím správnu veľkosť

Rukavice

Veľkosť rukavice si môžete jednoducho zistiť kliknutím na nižšie uvedený odkaz alebo jej odmeraním a následným porovnaním s rozmermi v norme EN420.

Zistiť veľkosť rukavíc
velkosti-rukavic-podla-normy-en-420
Obuvi

Veľkosť obuvi, ktorú potrebujete, nájdete v tejto tabuľke:

Oblečenia

Veľkosť oblečenia zistíte podľa vašej výšky a obvodu cez prsia a pás. V riadku B si nájdite svoju výšku. Veľkosť bundy či trička s zistíte priradením obvodu cez prsia A. Veľkosť nohavíc si zistíte priradením obvodu pása C.

Postroja

Technické informácie

Ochrana rúk

Ochranné rukavice vám poskytujú ochranu proti jednotlivým nebezpečenstvám alebo viacerým nebezpečenstvám súčasne. Používajú sa pri práci so strojovými zariadeniami, ručným náradím a nástrojmi a na manipuláciu s materiálmi. Slúžia na ochranu rúk pred
• mechanickým ohrozením (nárazom, úderom, drsnými, špicatými alebo ostrými predmetmi)
• tepelným pôsobením (pri kontakte s horúcimi alebo naopak chladnými materiálmi, alebo plameňom)
• účinkom chemikálií
• pôsobením vibrácií (pri používaním zbíjačky alebo ubíjačky)
• kontamináciou pri kontakte s infekčným materiálmi alebo rádioaktívnymi látkami

Ako vybrať správne rukavice I Ako vybrať správne rukavice II
Ochrana zraku

Ochranné pomôcky pre ochranu zraku vám poskytujú ochranu pred rozprašovanými alebo rozstrekovanými časticami, kvapalinami alebo prachom a pred výparmi z chemických látok a žiarením. Pre výber najvhodnejších ochranných okuliarov alebo štítu je potrebné, aby ste si ustanovlili
• druh rizika, či sa chcete chrániť pred rozstrekom alebo žiarením
• a následne určiť druh vhodnej ochrany: ochranné okuliare, maskové okuliare uzavreté (Goggles), prípadne ochranné štíty.

Ochrana dýchacích ciest

Dýchacie cesty je potrebné si chrániť pred pôsobením nebezpečných plynov a výparov a tiež pred pevnými a kvapalnými látkami, ktoré znečisťujú vzduch (prach, dym, aerósol). Na ochranu dýchacích ciest pred pevnými časticami sa používajú respirátory a na ochranu pred plynmi a výparmi používame polomasky alebo celotvárové masky.

Prachové a aerosolové filtre sa vyrábajú v troch triedach s rôznou účinnosťou:

 

Použitie filtrov na ochranu pred plynmi a výparmi a ich absorpčné triedy:

Ochrana sluchu

Na ochranu sluchu môžete použiť buď mušľové chrániče sluchu alebo zátky do uší a to v závislosti od potreby tlmenia hluku. Všeobecne platí, že zátky do uší dokážu tlmiť viac hluku ako mušľové chrániče. Pri výbere chrániča sluchu si všímame najmä hodnotu SNR (Single Number Rating) čiže hodnotu útlmu hluku, ktorý daný chránič poskytuje. Túto hodnotu je potrebné odpočítať od nameranej hodnoty hluku na pracovisku a podľa výsledku určíte, či vybraný chránič sluchu v daných podmienkach vyhovuje a či vám zaručí dostatočnú ochranu sluchu.

Expozícia (vystavenie) hluku v rámci 8 hodinového pracovného času nesmie prekračovať 85 dB (decibelov).

Príklad:
Nameraná hodnota hluku na pracovisku je 117 dB. Potrebujete chránič sluchu so SNR aspoň 32 dB, ktorý zredukuje vystavenie hluku na 85 dB.

 

Ochrana lebky

Pre výber správnej bezpečnostnej prilby je potrebné, aby ste identifikovali riziko, ktoré vám hrozí počas práce. A teda, či ide o riziko nárazu pri dopade predmetov, alebo kombinované riziko – kde sa vyžaduje ochrana sluchu aj tváre. Bezpečnostná prilba má tri funkcie:
Protipenetračná funkcia – bráni priamemu preniknutiu, účinne chráni lebku
Funkcia tlmiča nárazov – nárazy absorbuje škrupina a vnútorný popruh
Funkcia deflektora – tvarovanie prilby umožňuje odchýliť dopadajúci predmet smerom od temena hlavy.
K dispozícii máte tiež výber príslušenstva, ktoré poskytuje ochranu tváre (rôzne štíty) a sluchu (mušľové chrániče sluchu).

Ako si správne obliecť postroj pre prácu vo výškach
Medzinárodné symboly pre ošetrovanie výrobkov