Doprava zadarmo pri nákupe nad 60 € (netýka sa hasiacej techniky)

E-learning a videokonferencia – dištančná forma oboznamovania

E-learning

Neodkladajte školenia a využite možnosti dištančnej formy oboznamovania.

Keďže prešli už viac ako 2 mesiace bez školení, ktoré bude treba dobehnúť,  budú školiace kapacity zrejme v najbližšom období naplno vyťažené. Apelujeme preto na zamestnávateľov, aby využívali aj možnosti dištančných foriem školenia aj napriek ich výhradám voči nim. Vhodnou formou je napríklad e-learning.

V neposlednom rade musíme pripomenúť aj fakt, že zamestnávatelia, ktorí využili ustanovenie novely zákona o BOZP umožňujúce odložiť školenia počas trvania mimoriadnej situácie, že po jej skončení sú povinní všetky takéto školenia vykonať v 30 dňovej lehote.

Napriek vyhlásenej mimoriadnej situácii máme pre vás riešenia:

E-learning

Formou e-learning_u môžete absolvovať nasledovné školenia:

 • Vstupné a opakované školenie zo všeobecnej BOZP,
 • Vstupné a opakované školenie z ochrany pred požiarmi,
 • Vstupné a opakované školenie vodičov (zamestnancov, ktorí na pracovné účely vedú vozidlá),
 • Základný kurz a opakované školenie pre obsluhu krovinorezu,
 • Vstupné a opakované školenie pre práce vo výške a nad voľnou hĺbkou (len teoretická časť, praktickú časť zabezpečí zamestnávateľ prostredníctvom vedúcich zamestnancov),

V prípade záujmu o konkrétny typ školenia vám pripravíme e-learning v krátkej dobe.

Aké výhody prináša e-learning:
 • Školenie je každému účastníkovi dostupné 30 kalendárnych dní.
 • Školenie je možné vykonať aj z domu, mimo bežného pracovného času, cez víkendy a sviatky.
 • V prípade potreby sa dá prezentačná časť prerušiť a znovu sa k nej na rovnakom mieste vrátiť.
 • V prípade neúspechu pri testovej časti je možné ju opakovať viac krát.
 • Keďže pri realizácii školenia nedochádza k priamemu kontaktu so školiteľom ani s ďalšími zamestnancami, riziko nákazy je nulové.
 • Náklady na školenie sú nižšie v porovnaní s ostatnými formami školenia.
Čo k tomu potrebujete:
 • Pripojenie na internet,
 • Počítač, tablet, či smartfón,
 • E-mailová adresa pre zaslanie odkazu a prihlasovacích údajov.
Koľko vás e-learning bude stáť?
 • 1 – 10 osôb … 12 € za osobu.
 • 11 – 20 osôb … 10 € za osobu.
 • 21 a viac osôb … 8 € za osobu.

Pri väčších počtoch účastníkov a druhov školení vypracujeme individuálnu ponuku.

Ako si školenie objednať a realizovať:
 • E-learning si objednáte na: veronika.prognerova@beztech.sk alebo michaela.kolesova@beztech.sk.
 • Objednávka musí obsahovať názov a sídlo objednávateľa spolu s fakturačnými údajmi (IČO, IČ DPH), meno, priezvisko, mailovú adresu účastníka a druh školenia, resp. školení, ktoré chce absolvovať.
 • Pri hromadnej objednávke pošlite zoznam účastníkov s menami, priezviskami, mailovými adresami a požadovanými druhmi školení (každý účastník môže absolvovať aj viac druhov školení).
 • Po prijatí objednávky pošleme na mailové adresy účastníkov prístupové údaje (odkaz na stránku e-learningu, prihlasovacie meno a heslo) plus podrobné inštrukcie ako sa prihlásiť a realizovať školenie.
 • E-learning školenie sa skladá z prezentácie a testu, ktorý slúži na overenie vedomostí a je dostupný až po kompletnom ukončení prezentácie.
 • Po úspešnom absolvované školenia a testu systém automaticky vygeneruje tzv. certifikát (záznamovú knihu), ktorý si účastník vytlačí, podpíše a zašle mailom na jednu z vyššie uvedených adries.
 • V prípade otázok je účastníkovi k dispozícii školiteľ na telefóne alebo prostredníctvom mailu.

Videokonferencia

Videokonferencia

Formou videokonferencie môžete absolvovať nasledovné školenia:

 • Všetky druhy vstupných a opakovaných školení
 • Všetky druhy aktualizačných odborných príprav
 • Všetky druhy základných kurzov – len teoretická časť (praktickú časť realizujeme individuálne s jednotlivými účastníkmi ak je pri požadovanom druhu povinná)
Výhody tejto formy školenia:
 • Školenie aj preskúšanie prebieha rovnako ako pri e-learning_u, resp. pri štandardnom prezenčnom školení, na ktoré ste zvyknutý len s tým rozdielom, že školiteľ nie je priamo v miestnosti.
 • Nie je potrebné, aby mal každý účastník školenia svoj počítač, mailovú adresu a pripojenie na internet.
 • Okamžitá spätná väzba na školiteľa, možnosť obojstrannej komunikácie.
 • Školenie je možné vykonať aj z domu, individuálne z vlastnej kancelárie alebo pracoviska.
 • Počet účastníkov na jednotlivé školenia je limitovaný len technickými a priestorovými možnosťami objednávateľa a maximálnym počtom predpísaným vyhláškou na 35 osôb.
 • Keďže pri realizácii školenia nedochádza k priamemu kontaktu so školiteľom ani s ďalšími zamestnancami, riziko nákazy je nulové. V prípade hromadnej akcie, je pri dodržaní hygienických zásad, riziko prenosu medzi zamestnancami minimálne.
 • Vo výnimočných prípadoch a po dohode je možné školenie zaznamenať (nahrať) a neskôr formou webinára prehrať ďalším zamestnancom, ktorí sa v danom termíne nemohli zúčastniť.
Čo k tomu potrebujete:
 • Pripojenie na internet
 • počítač s kamerou a reproduktormi alebo slúchadlami pre každého individuálneho účastníka, v krajnom prípade stačí aj smartfón
 • pre hromadnú akciu vhodnú miestnosť s počítačom s kamerou a reproduktormi, pre väčšie skupiny aj projektor alebo inú primerane veľkú zobrazovaciu jednotku
 • pre zvýšenie kapacity pri zachovaní hygienických a bezpečnostných opatrení môžu byť zamestnanci rozdelení aj vo viacerých takto vybavených miestnostiach
 • v prípade potreby vieme poskytnúť aj naše školiace priestory vybavené potrebnou technikou v Miloslavove
 • účasť zamestnancov v dohodnutom termíne
 • mailová adresa alebo telefónne číslo pre zaslanie odkazu na videokonferenciu.
Ako si školenie objednať a realizovať:
 • Telefonicky alebo mailom si dohodnite termín, miesto a druh školenia na veronika.prognerova@beztech.sk, michaela.kolesova@beztech.sk, alebo 0918 395 157, 0917 618 703.
 • Mailom vám pošleme odkaz na stránku videokonferencie, prezenčnú listinu a tlačivo na test.
 • V dohodnutom čase sa prostredníctvom zaslaného odkazu pripojíte do videokonferencie a absolvujete školenie formou live prednášky nášho školiteľa vrátane prezentácie.
 • Na prezenčnú listinu sa zapíšu všetci účastníci školenia a potvrdia svoju účasť podpisom.
 • Počas školenia vyhotovíme snímku školených osôb, kvôli preukázateľnosti školenia (požiadavka Národného inšpektorátu práce pri tejto forme školenia).
 • Po skončení prednášky je možné klásť školiteľovi doplňujúce otázky.
 • Overenie vedomostí následne prebieha formou testu na zaslané tlačivo ako pri klasickom prezenčnom školení.
 • Vyplnené prezenčné listiny a testové tlačivá sa po ukončení školenia zasielajú poštou alebo mailom na adresu našej spoločnosti alebo vyššie uvedené mailové adresy na vyhodnotenie.
 • V prípade, že sa účasť školenia zaznamenáva do preukazu, tieto je potrebné zaslať poštou na adresu našej spoločnosti.
 • Po vyhodnotení testov a potvrdení preukazov všetky dokumenty zasielame na adresu objednávateľa.
Aká je cena takéhoto školenia?
 • Pri tejto forme školenia platia štandardné ceny pre jednotlivé druhy školení v zmysle platného cenníka uverejneného na našej stránke www.beztech.sk/cennik, alebo priamo po kliknutí na tento odkaz
 • Pri väčších počtoch účastníkov a druhov školení vám vypracujeme individuálnu ponuku na mieru.

V prípade, že máte doplňujúce otázky, alebo vás zaujalo niečo konkrétne, neváhajte nás kontaktovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *