Doprava zadarmo pri nákupe nad 60 € (netýka sa hasiacej techniky)

BOZP : Koho, ako a kto môže školiť?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP :  V druhom pokračovaní článku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, sa bližšie pozrieme na to, koho je potrebné v oblasti BOZP školiť, ako školiť a samozrejme odpoviem aj na otázku kto môže zabezpečovať školenia BOZP.

Koho treba školiť?BOZP-koho-skolit-400x250

Na túto otázku sme už v podstate odpovedali pri opise jednotlivých druhov školení. Preto len pre zopakovanie pripomínam, že školením BOZP musia prejsť všetci zamestnanci, vrátane vedúcich. Pozor! Podobne ako ku zamestnancom, musí zamestnávateľ pristupovať aj k brigádnikom a dohodárom. Teda aj pre nich musí školenia zabezpečiť.

Obsah školenia BOZP:

 • závisí od toho, akú prácu konkrétny zamestnanec vykonáva, aké stroje pri tom obsluhuje a s akými rizikami prichádza do kontaktu. Podrobné zoznamy sú uvedené v predchádzajúcej časti. Niekomu stačí všeobecné školenie a iní, ktorí majú plné vrecko preukazov, musia pravidelne absolvovať hneď niekoľko školení.

Ako efektívne využiť vynakladané prostriedky na školenia BOZP, teda, ako často školiť?cas-su-peniaze-400x250

Zákon presne nenariaďuje ako často treba jednotlivé školenia opakovať. Stanovuje len časové hranice, ktoré sa nesmú prekročiť. Interval si určuje každá firma sama, podľa zákona to musí urobiť dokonca v podobe internej smernice, ktorá okrem pravidelnosti jednotlivých školení má určovať aj spôsob oboznamovania a prípadne tiež požiadavky na vlastných zamestnancov, ktorí takéto školenie vykonávajú.

Hranice určené zákonom:

 • všetky druhy oboznamovania podľa §7 s výnimkou školenia pre práce vo výškach – 2 roky
 • oboznamovanie pre prácu vo výškach – každých 12 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava – 5 rokov

Sú to teda horné limity, ktoré je ale možné podľa potreby skrátiť. Dôvodom môže byť napríklad úrazovosť pri nejakej činnosti, nepriaznivé výsledky kontroly zo strany vedúceho alebo inšpektorátu práce a pod. V minulosti sa oboznamovanie v ročnom intervale bežne vykonávalo aj pri iných činnostiach ako práca vo výškach – napr. obsluha motorových vozíkov, obsluha zdvíhacích zariadení a viazanie bremien. Ročný interval vyplýval z technických noriem, ktorých záväznosť však bola pred časom zrušená novelou zákona.

V prípade, že si to situácia vo firme nevyžaduje (napr. väčší počet úrazov), je možné úpravou internej smernice tento starý a dnes už zákonom nepodložený interval predĺžiť na v súčasnosti záväzné 2 roky. A to je ďalší priestor pre úsporu peňazí – nerobiť školenia zbytočne často.

Pozor si treba dať aj na formuláciu ustanovení, ktoré určujú intervaly školení. Zatiaľ čo pri oboznamovaní sa hovorí o opakovaní aspoň raz za 2 roky, čo v preklade znamená kedykoľvek v roku, ale aspoň každý druhý rok, teda napr. niekedy v priebehu roku 2016 a ďalšie školenie sa musí uskutočniť niekedy v roku 2018. Na dni a mesiaci v podstate nazáleží, aj keď pre prehľadnosť sa oboznamovanie spravidla vykonáva po dvoch rokoch zhruba v tom istom mesiaci.

U aktualizačnej odbornej prípravy je všetko inak, AOP sa musí vykonať najneskôr do 5 rokov od dátumu vydania preukazu alebo predchádzajúcej AOP (ak už nejaká bola), čo znamená, že ak mám preukaz vydaný napríklad 1.10.2011, AOP musím zmáknuť najneskôr do 1.10.2016, pretože 2.10.2016 už bude môj preukaz neplatný a môžem ho zahodiť. Rovnaká podmienka pravidelného opakovania v 5 ročnom intervale platí aj pre lekársku prehliadku, ktorá je druhou nevyhnutnou podmienkou pre predĺženie platnosti preukazu.

Kto môže školiť? Teda, kto mi školenia zabezpečí?kto-moze-skolit-BOZP-300x200

Okrem otázok Kedy a Koho školiť, je dôležité aj kto školenie zabezpečí. V prvom rade to musí byť školiteľ, ktorý dostatočne ovláda problematiku BOZP a má primerané znalosti aj skúsenosti z oblasti (činnosti), ktorú školí. Presné požiadavky opäť stanovuje zákon v príslušných paragrafoch.

Oboznamovanie

Všetky oboznamovania zamestnávateľ zabezpečuje:

 • osobne,
 • prostredníctvom vlastných zamestnancov
 • prostredníctvom dodávateľa oprávneného na výchovu a vzdelávanie

Veľkú väčšinu oboznamovaní si zamestnávatelia objednávajú u oprávnených dodávateľov – oprávnenia vydáva Národný inšpektorát práce na základe splnenia prísnych požiadaviek a číslo tohto oprávnenia sa uvádza v každej dokumentácii zo školenia.

Samotný zamestnávateľ alebo jeho vlastní zamestnanci väčšinou nie sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby takéto školenie zvládli a nemajú dostatočný prehľad o právnych a technických predpisoch súvisiacich s bezpečnosťou. Túto možnosť väčšinou využívajú malé firmy s pár zamestnancami, ktorí vykonávajú činnosti s nízkou mierou rizika, napr. administratívne práce.

Výchova a vzdelávanie

Základné kurzy a aktualizačnú odbornú prípravu môžu zabezpečovať výhradne firmy oprávnené Národným inšpektorátom práce na príslušný druh školenia podľa činnosti alebo konkrétneho stroja.

Každé školenie má byť preukázateľné, preto je najlepšie ak je zdokumentované písomne v podobe prezenčnej listiny, záznamovej knihy a tiež záznamu o skúške – testového hárku, pretože každé školenie musí byť zakončené overením vedomostí, teda preskúšaním.

Úspešní absolventi základného kurzu získajú príslušný doklad, preukaz alebo osvedčenie na požadovanú činnosť. Preukaz musí obsahovať všetky údaje určené zákonom – okrem osobných údajov majiteľa je to najmä dátum vydania, číslo oprávnenia školiteľa a rozsah platnosti preukazu.

Ako si zabezpečujete školenia BOZP vy? Využívate dodávateľskú spoločnosť, alebo máte v rámci  spoločnosti nato určeného človeka?

Budem rád, ak sa podelíte o vaše skúsenosti a názory.

Ak sa vám článok páčil a myslíte, že môže pomôcť aj vašim priateľom a známym, budem rád, ak ho zazdieľate na Facebooku.

Prečítajte si aj

 1. Článok bozp, svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2018, BOZP

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Katarína,
   Ďakujeme za otázku. Opakované oboznamovanie pre montáž a demontáž lešenia stačí podľa zákona 124/2006 Z.z. vykonávať 1x za 24 mesiacov. S veľkou pravdepodobnosťou však osoba, ktorá vykonáva montáž a demontáž lešenia pracuje a postupuje pri stavbe lešenia tak, že je nevyhnutné, aby mala absolvované aj školenie pre práce vo výškach. Pri školení pre práce vo výškach zákon č. 147/2013 vyžaduje školenie v intervale 1x za 12 mesiacov.
   Prajem krásny deň.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Slávka, oprávnenie na vykonávanie činnosti banského bezpečnostného technika vydáva Banský úrad, tam sa robia aj skúšky na vykonávanie tejto činnosti. Pri podaní žiadosti však musíte dokladovať aj 2 ročnú prax a vzdelanie v danej oblasti. Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte Obvodný banský úrad (na Slovensku je ich 5), podľa Vášho trvalého bydliska – tu je link na adresy jednotlivých Obvodných banských úradov: http://www.hbu.sk/sk/Identifikacia-organizacie/Kontakty/Obvodne-banske-urady.alej
   Prajeme pekný deň.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň pán Kozmer, z Vašej formulácie vyplýva, ak som správne pochopil, máte záujem stať sa lektorom/školiteľom obsluhy motorových vozíkov.
   Podľa zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov môže zamestnávateľ vykonávať vzdelávanie (oboznamovanie) osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená na výchovu a vzdelávanie.
   Ak by ste chceli získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, tak Národný inšpektorát práce má k tomu pokyny a informácie aj s príslušnými žiadosťami na svojej stránke – pripájam link: https://goo.gl/URYkoT

   Prajem príjemný deň.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň,
   Interné školenie, resp. interné oboznamovanie zamestnancov pre prácu vo výškach, môže vykonávať vlastný zamestnanec (napr. vlastný bezpečnostný technik).

 2. Ľubomír says:

  Dobrý deň. Mam upratovaciu firmu. Môžem po absolvovaní kurzu na technika Bozp skolit svojich zamestnancov? Alebo na to je nejaké špeciálne vzdelanie? Ďakujem za odpoveď

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Ľubomír,
   Áno, po absolvovaní kurzu technika BOZP ste oprávnený školiť, ale len svojich zamestnancov. Prajeme príjemný deň.

 3. Stefan says:

  Dobrý deň od 1.1.2019 prídu do práce nový zamestnanci na pozíciu administratívny pracovník viete mi napísať aké školenia im treba podľa zákona zabezpečiť

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Štefan,

   Ďakujeme za otázku. Čo sa týka školení pre nových administratívnych pracovníkov, je potrebné zabezpečiť školenia BOZP a PO. V prípade, že zamestnanec v administratíve používa vlastné vozidlo na služobné / firemné účely, resp. služobné vozidlo patriace firme, je potrebné absolvovať aj školenie vodičov.

   V prípade ďalších otázok sa na nás kedykoľvek obráťte.

   Prajeme príjemný deň.

 4. Kubaskova says:

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aká je aktuálna lehota opakovaného školenia pre výkon činnosti:
  -viazač bremien
  -práca vo výškach
  -zvárač
  zamestnancov-montážnikov v strojárskej firme.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň,
   Lehota opakovaného školenia pre nasledovné profesie je:
   – viazač bremien: 2 roky
   – práca vo výškach: 1 rok
   – zvárač: V súčasnosti sa nevenujeme kurzom a školeniam pre túto profesiu. Zváračí musia byť preskúšaní každé 2 roky z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení.

   Prajeme príjemný deň

 5. Silvia Z. says:

  Dobrý deň, pán Jančula,
  môže revízny technik plynových a tlakových zariadení školiť určité typy školení v rámci týchto VTZ? Mám na mysli, či to funguje podobne ako u zdvíhacích zariadení, kde revízny technik môže školiť obsluhu ZZ bez vydaného oprávnenia od NIP. Ak môže RT plynových a tlakových zariadení školiť, viete mi poradiť, ktoré kategórie?
  Veľmi pekne ďakujem za radu.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň pani Zatkova,

   Ak sa jedná o základný kurz, tak sa na to vzťahuje vyhláška 508/2009 Z.z.:

   § 17 Obsluha vyhradeného technického zariadenia

   (1) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz, ak ide o
   a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
   b) mobilný žeriav výložníkového typu, vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách,
   c) technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického zariadenia plynového uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti skupine A písm. d) a g).

   (2) Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine A písm. a) môže len viazač bremien, ktorý má platný preukaz. Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) môže fyzická osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.
   (3) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na obsluhu vyhradeného technického zariadenia elektrického.
   (4) Samostatne plniť nádrž motorového vozidla plynom môže aj fyzická osoba, ktorá je vodičom tohto motorového vozidla, ak bola s bezpečným spôsobom plnenia oboznámená osobou na obsluhu vyhradeného technického zariadenia plynového s preukazom príslušného rozsahu.

   Pri opakovanom školení sa k tomu vzťahuje zákon 124/2006, §7 (4):
   Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“). Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.

   Prajem príjemný deň.

 6. Filip says:

  Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať, či zákon určuje povinnosť školenia na obsluhu krovinorezu ak má zamestnanec v PPM aj kosenie.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Filip,

   V zákone nie je vyslovene presne špecifikované, že sa krovinorezy musia školiť, v zásade by mal však zamestnávateľ poskytnúť oboznamovanie na každé zariadenie a činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva.
   Čiže vzdelávanie obsluhy krovinorezov možno zaradiť do podskupiny 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v zmysle prílohy č. 2 vyhlášky 356/2007. Súčasťou vzdelávania musí byť aj oboznámenie obsluhy s predpismi výrobcu krovinorezu na jeho obsluhu, prevádzku a údržbu, vrátane zakázaných manipulácií, používania predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov a praktické zaučenie obsluhy.

   Prajem príjemný deň.

 7. Miriam says:

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, pracujem v spoločnosti ako bezpečnostný technik. Môžem u vlastných zamestnancov vykonať opakované oboznámenie na obsluhu VZV? Aktualizačnú nám vykonáva externá spoločnosť.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Miriam,

   Áno môžete, u vlastných zamestnancov a buď osobne, ak ste zamestnávateľ, alebo vlastným zamestnancom, teda môžete to byť Vy, ako bezpečnostný technik (ale musíte byť v zamestnaneckom pomere).

   Zákon to presne definuje ako oboznamovanie vlastnými zamestnancami a teda zamestnávateľ môže vykonávať oboznamovanie nasledovne podľa zákona 124/2006 Z.z. § 7 ods. (4):
   Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“).
   Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.

   Prajem pekný deň.

 8. Janka says:

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či ako bezpečnostný technik BT môžem školiť zamestnancov firmy pre ktorú pracujem na prac. zmluvu aj ohľadne vedenia motorového vozidla ( firemného vozidla) a nemúsime tak osloviť prípadne autoškolu, alebo inú organizáciu, kedže sa to jedná len o naších zamestnancov?
  Ďakujem za odpoveď

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Janka,

   Nakoľko ste zamestnaná u danej spoločnosti ako BT, môžete vykonávať oboznamovania / školenia vodičov aj Vy.

   Zákon to presne definuje, ako oboznamovanie vlastnými zamestnancami a teda zamestnávateľ môže vykonávať oboznamovanie nasledovne podľa zákona 124/2006 Z.z. § 7 ods. (4):
   Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“).
   Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.

   Prajem príjemný deň.

 9. Blažena says:

  Dobrý deň,

  v priebehu dvoch rokov mám uzatvorenú viac krát dohodu ako administratívny pracovník u toho istého zamestnavateľa. Je potrebné vždy nanovo absolvovať školenie BOZP a PO?

  Ďakujem za odpoveď.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Blažena,

   Nakoľko zákon v tomto prípade nedefinuje možnosť opätovného prijatia zamestnanca na rovnakú pracovnú pozíciu v krátkej dobe, uvádza len nasledovné 124/2006 Z.z. § 7, (3):
   „Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť / školiť v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.“
   Definuje tým povinnosť oboznamovania / školenia pri prijatí do zamestnania – čiže z pohľadu zákona by ste mali absolvovať povinné oboznamovanie pri každom prijatí do zamestnania.

   Prajem pekný deň.

 10. Filip says:

  Dobry vecer, potrebujem sa poradit.

  Mam odbornu sposobilost ako bezpecnostný technik a technik PO a som zamestnany na TPP v jednej spolocnosti. V tejto spolocnosti skolim zamestnancov. Je tu potreba skolenia aj v dalsich dvoch inych spolocnostiach s rovnakym statutarom. Akym sposobom sa toto da osetrit ? Dohoda v dalsich spolocnostiach alebo staci zmluvne dohodnutie medzi spolocnostiami, aby som mohol preskolovat ?

  Dakujem krasne za odpoved

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Filip,

   Zákon presne definuje, kto môže oboznamovať / školiť a síce:

   Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“).
   Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.

   Čiže dohoda medzi spoločnosťami, tak ako sa pýtate, je v tomto prípade neprípustná, podobne to je aj s dohodu medzi Vami a spoločnosťami, nakoľko zákon definuje, že musíte byť v zamestnaneckom pomere.

   Prajem pekný deň.

 11. Peter says:

  Dobrý deň
  kto može vykonavať praktickú pripravu na vzv .
  Može to vykonavať aj osoba ktorá má preukaz 3 roky a viac.
  Ďakujem

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Peter,

   Školiteľ obsluhy motorových vozíkov môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá spĺňa požiadavky na školiteľa podľa § 27 Výchova a vzdelávanie ods.4. Písm. a, alebo b zákona 124/2006 Z.z. a ktorá vykonáva teoretickú a praktickú časť školenia obsluhy MV.
   Táto osoba musí vlastniť:
   – vodičské oprávnenie skupiny min.B alebo T
   – platný preukaz obsluhy MV
   – musí mať trojročnú prax v obsluhe MV triedy a druhu, na ktoré bude vykonávať školenie.

   Lektorská spôsobilosť sa preukazuje platným osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania, alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia.

   Prajem príjemný deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *