Doprava zadarmo pri nákupe nad 60 € (netýka sa hasiacej techniky)

BOZP : Koho, ako a kto môže školiť?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP :  V druhom pokračovaní článku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, sa bližšie pozrieme na to, koho je potrebné v oblasti BOZP školiť, ako školiť a samozrejme odpoviem aj na otázku kto môže zabezpečovať školenia BOZP.

Koho treba školiť?BOZP-koho-skolit-400x250

Na túto otázku sme už v podstate odpovedali pri opise jednotlivých druhov školení. Preto len pre zopakovanie pripomínam, že školením BOZP musia prejsť všetci zamestnanci, vrátane vedúcich. Pozor! Podobne ako ku zamestnancom, musí zamestnávateľ pristupovať aj k brigádnikom a dohodárom. Teda aj pre nich musí školenia zabezpečiť.

Obsah školenia BOZP:

 • závisí od toho, akú prácu konkrétny zamestnanec vykonáva, aké stroje pri tom obsluhuje a s akými rizikami prichádza do kontaktu. Podrobné zoznamy sú uvedené v predchádzajúcej časti. Niekomu stačí všeobecné školenie a iní, ktorí majú plné vrecko preukazov, musia pravidelne absolvovať hneď niekoľko školení.

Ako efektívne využiť vynakladané prostriedky na školenia BOZP, teda, ako často školiť?cas-su-peniaze-400x250

Zákon presne nenariaďuje ako často treba jednotlivé školenia opakovať. Stanovuje len časové hranice, ktoré sa nesmú prekročiť. Interval si určuje každá firma sama, podľa zákona to musí urobiť dokonca v podobe internej smernice, ktorá okrem pravidelnosti jednotlivých školení má určovať aj spôsob oboznamovania a prípadne tiež požiadavky na vlastných zamestnancov, ktorí takéto školenie vykonávajú.

Hranice určené zákonom:

 • všetky druhy oboznamovania podľa §7 s výnimkou školenia pre práce vo výškach – 2 roky
 • oboznamovanie pre prácu vo výškach – každých 12 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava – 5 rokov

Sú to teda horné limity, ktoré je ale možné podľa potreby skrátiť. Dôvodom môže byť napríklad úrazovosť pri nejakej činnosti, nepriaznivé výsledky kontroly zo strany vedúceho alebo inšpektorátu práce a pod. V minulosti sa oboznamovanie v ročnom intervale bežne vykonávalo aj pri iných činnostiach ako práca vo výškach – napr. obsluha motorových vozíkov, obsluha zdvíhacích zariadení a viazanie bremien. Ročný interval vyplýval z technických noriem, ktorých záväznosť však bola pred časom zrušená novelou zákona.

V prípade, že si to situácia vo firme nevyžaduje (napr. väčší počet úrazov), je možné úpravou internej smernice tento starý a dnes už zákonom nepodložený interval predĺžiť na v súčasnosti záväzné 2 roky. A to je ďalší priestor pre úsporu peňazí – nerobiť školenia zbytočne často.

Pozor si treba dať aj na formuláciu ustanovení, ktoré určujú intervaly školení. Zatiaľ čo pri oboznamovaní sa hovorí o opakovaní aspoň raz za 2 roky, čo v preklade znamená kedykoľvek v roku, ale aspoň každý druhý rok, teda napr. niekedy v priebehu roku 2016 a ďalšie školenie sa musí uskutočniť niekedy v roku 2018. Na dni a mesiaci v podstate nazáleží, aj keď pre prehľadnosť sa oboznamovanie spravidla vykonáva po dvoch rokoch zhruba v tom istom mesiaci.

U aktualizačnej odbornej prípravy je všetko inak, AOP sa musí vykonať najneskôr do 5 rokov od dátumu vydania preukazu alebo predchádzajúcej AOP (ak už nejaká bola), čo znamená, že ak mám preukaz vydaný napríklad 1.10.2011, AOP musím zmáknuť najneskôr do 1.10.2016, pretože 2.10.2016 už bude môj preukaz neplatný a môžem ho zahodiť. Rovnaká podmienka pravidelného opakovania v 5 ročnom intervale platí aj pre lekársku prehliadku, ktorá je druhou nevyhnutnou podmienkou pre predĺženie platnosti preukazu.

Kto môže školiť? Teda, kto mi školenia zabezpečí?kto-moze-skolit-BOZP-300x200

Okrem otázok Kedy a Koho školiť, je dôležité aj kto školenie zabezpečí. V prvom rade to musí byť školiteľ, ktorý dostatočne ovláda problematiku BOZP a má primerané znalosti aj skúsenosti z oblasti (činnosti), ktorú školí. Presné požiadavky opäť stanovuje zákon v príslušných paragrafoch.

Oboznamovanie

Všetky oboznamovania zamestnávateľ zabezpečuje:

 • osobne,
 • prostredníctvom vlastných zamestnancov
 • prostredníctvom dodávateľa oprávneného na výchovu a vzdelávanie

Veľkú väčšinu oboznamovaní si zamestnávatelia objednávajú u oprávnených dodávateľov – oprávnenia vydáva Národný inšpektorát práce na základe splnenia prísnych požiadaviek a číslo tohto oprávnenia sa uvádza v každej dokumentácii zo školenia.

Samotný zamestnávateľ alebo jeho vlastní zamestnanci väčšinou nie sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby takéto školenie zvládli a nemajú dostatočný prehľad o právnych a technických predpisoch súvisiacich s bezpečnosťou. Túto možnosť väčšinou využívajú malé firmy s pár zamestnancami, ktorí vykonávajú činnosti s nízkou mierou rizika, napr. administratívne práce.

Výchova a vzdelávanie

Základné kurzy a aktualizačnú odbornú prípravu môžu zabezpečovať výhradne firmy oprávnené Národným inšpektorátom práce na príslušný druh školenia podľa činnosti alebo konkrétneho stroja.

Každé školenie má byť preukázateľné, preto je najlepšie ak je zdokumentované písomne v podobe prezenčnej listiny, záznamovej knihy a tiež záznamu o skúške – testového hárku, pretože každé školenie musí byť zakončené overením vedomostí, teda preskúšaním.

Úspešní absolventi základného kurzu získajú príslušný doklad, preukaz alebo osvedčenie na požadovanú činnosť. Preukaz musí obsahovať všetky údaje určené zákonom – okrem osobných údajov majiteľa je to najmä dátum vydania, číslo oprávnenia školiteľa a rozsah platnosti preukazu.

Ako si zabezpečujete školenia BOZP vy? Využívate dodávateľskú spoločnosť, alebo máte v rámci  spoločnosti nato určeného človeka?

Budem rád, ak sa podelíte o vaše skúsenosti a názory.

Ak sa vám článok páčil a myslíte, že môže pomôcť aj vašim priateľom a známym, budem rád, ak ho zazdieľate na Facebooku.

Prečítajte si aj

 1. Článok bozp, svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2018, BOZP

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Katarína,
   Ďakujeme za otázku. Opakované oboznamovanie pre montáž a demontáž lešenia stačí podľa zákona 124/2006 Z.z. vykonávať 1x za 24 mesiacov. S veľkou pravdepodobnosťou však osoba, ktorá vykonáva montáž a demontáž lešenia pracuje a postupuje pri stavbe lešenia tak, že je nevyhnutné, aby mala absolvované aj školenie pre práce vo výškach. Pri školení pre práce vo výškach zákon č. 147/2013 vyžaduje školenie v intervale 1x za 12 mesiacov.
   Prajem krásny deň.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Slávka, oprávnenie na vykonávanie činnosti banského bezpečnostného technika vydáva Banský úrad, tam sa robia aj skúšky na vykonávanie tejto činnosti. Pri podaní žiadosti však musíte dokladovať aj 2 ročnú prax a vzdelanie v danej oblasti. Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte Obvodný banský úrad (na Slovensku je ich 5), podľa Vášho trvalého bydliska – tu je link na adresy jednotlivých Obvodných banských úradov: http://www.hbu.sk/sk/Identifikacia-organizacie/Kontakty/Obvodne-banske-urady.alej
   Prajeme pekný deň.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň pán Kozmer, z Vašej formulácie vyplýva, ak som správne pochopil, máte záujem stať sa lektorom/školiteľom obsluhy motorových vozíkov.
   Podľa zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov môže zamestnávateľ vykonávať vzdelávanie (oboznamovanie) osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená na výchovu a vzdelávanie.
   Ak by ste chceli získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, tak Národný inšpektorát práce má k tomu pokyny a informácie aj s príslušnými žiadosťami na svojej stránke – pripájam link: https://goo.gl/URYkoT

   Prajem príjemný deň.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň,
   Interné školenie, resp. interné oboznamovanie zamestnancov pre prácu vo výškach, môže vykonávať vlastný zamestnanec (napr. vlastný bezpečnostný technik).

 2. Ľubomír says:

  Dobrý deň. Mam upratovaciu firmu. Môžem po absolvovaní kurzu na technika Bozp skolit svojich zamestnancov? Alebo na to je nejaké špeciálne vzdelanie? Ďakujem za odpoveď

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Ľubomír,
   Áno, po absolvovaní kurzu technika BOZP ste oprávnený školiť, ale len svojich zamestnancov. Prajeme príjemný deň.

 3. Stefan says:

  Dobrý deň od 1.1.2019 prídu do práce nový zamestnanci na pozíciu administratívny pracovník viete mi napísať aké školenia im treba podľa zákona zabezpečiť

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň Štefan,

   Ďakujeme za otázku. Čo sa týka školení pre nových administratívnych pracovníkov, je potrebné zabezpečiť školenia BOZP a PO. V prípade, že zamestnanec v administratíve používa vlastné vozidlo na služobné / firemné účely, resp. služobné vozidlo patriace firme, je potrebné absolvovať aj školenie vodičov.

   V prípade ďalších otázok sa na nás kedykoľvek obráťte.

   Prajeme príjemný deň.

 4. Kubaskova says:

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aká je aktuálna lehota opakovaného školenia pre výkon činnosti:
  -viazač bremien
  -práca vo výškach
  -zvárač
  zamestnancov-montážnikov v strojárskej firme.

  • Jaroslav Jančula says:

   Dobrý deň,
   Lehota opakovaného školenia pre nasledovné profesie je:
   – viazač bremien: 2 roky
   – práca vo výškach: 1 rok
   – zvárač: V súčasnosti sa nevenujeme kurzom a školeniam pre túto profesiu. Zváračí musia byť preskúšaní každé 2 roky z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení.

   Prajeme príjemný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *