Doprava zadarmo pri nákupe nad 60 € (netýka sa hasiacej techniky)

BOZP : Ako nemíňať za školenia zbytočne

BOZPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V praxi sa stretávam s najrôznejšími firemnými systémami vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP. Ten najjednoduchší, ale zároveň najmenej spoľahlivý spôsob je (a je aj v rozpore so zákonom), keď si každý zamestnanec stráži termíny školení BOZP a aj si ich zabezpečuje sám, súkromne a na vlastné náklady. Našťastie je veľmi ojedinelý.

Aké školenia z oblasti BOZP vlastne potrebujem? Alebo ako riešiť vzdelávanie v oblasti BOZP a zbytočne nemíňať?

Najefektívnejší najspoľahlivejší spôsob zabezpečenia potrebných školení je prostredníctvom dodávateľa, ktorý školenia eviduje v papierovej aj elektronickej podobe, upozorňuje na blížiace sa termíny nasledujúcich školení, organizuje a zabezpečuje ich, prípadne môže pomáhať s bezpečnosťou aj iným spôsobom, napr. BTS – Bezpečnostnotechnická služba.

BTS-410x250

Veľmi spoľahlivý spôsob, najmä pre väčšie firmy (vzhľadom na počet zamestnancov), je, ak majú na BOZP určeného človeka, alebo dokonca viac ľudí napr. na personálnom oddelení. Tento spôsob funguje dobre pri splnení určitých podmienok a síce, tento človek má vyhradený dostatok času, ktorý tomu venuje, dobré informácie o zamestnancoch a ich práci a dostatočné znalosti, najmä legislatívy BOZP. V skutočnosti však často tieto podmienky, hlavne kvôli množstvu ďalších pracovných povinností, nie sú splnené.

Ste zodpovední za organizovanie školení vo vašej spoločnosti? Chcete mať oblasť BOZP pod kontrolou tak, aby vaši zamestnanci dostali všetky potrebné informácie, inšpektorát práce bol pri kontrole spokojný, a firma aby zároveň nemíňala zbytočne za školenia, ktoré nepotrebuje?

Mám pre vás odpovede na najčastejšie otázky z praxe:

 • Aké typy školení zákon vyžaduje?
 • Koho treba školiť?
 • Ktoré školenia a ako často potrebujem?
 • Kto mi školenia zabezpečí?

 

V nasledujúcich riadkoch vám detailnejšie priblížim prvú otázku, v budúcom pokračovaní vám odpoviem na zvyšné tri otázky.

Aké typy školení zákon vyžaduje?

Školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) upravuje zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP a je možné ich rozdeliť podľa obsahu na dve základné skupiny:

 • Oboznamovanie v zmysle §7
 • Výchova a vzdelávanie špeciálnych profesií a obslúh strojov a zariadení v zmysle §16, ktorú ešte môžeme rozdeliť na:
  • Základné kurzy
  • Aktualizačnú odbornú prípravu

Oboznamovanie (§7)Oboznamovanie-400x250

Pozrime sa najprv na školenie, ktoré sa týka
všetkých zamestnancov a to je oboznamovanie a informovanie podľa §7. Takéhoto oboznamovania sa musia zúčastňovať všetci zamestnanci bez ohľadu na profesiu a činnosti, ktoré vykonávajú, a to:

 • pri nástupe do zamestnania, ešte predtým ako začnú pracovať,
 • pri zmene technológie alebo pracovných prostriedkov,
 • pri preložení na nové pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu,
 • a pravidelne aspoň raz za 2 roky (s výnimkou školenia pre práce vo výškach, ktoré sa musí opakovať každých 12 mesiacov)

Keďže zamestnanci na rôznych pozíciách vykonávajú rozdielne činnosti, aj informácie, ktoré potrebujú dostať, sú rozdielne. Preto sa toto školenie rozdeľuje práve podľa činností na viac častí, ktorých sa zúčastňujú len zamestnanci, ktorých sa týkajú. Časť informácií, ktorá je určená pre všetkých, sa preberá na spoločnom – všeobecnom školení BOZP. Nižšie uvádzam najbežnejšie druhy oboznamovania, ktoré je potrebné vo firmách zabezpečiť, samozrejme nie je tam všetko. V prípade, že ste nenašli činnosti, ktoré sa vás týkajú a nie ste si istý, napíšte do diskusie a skúsime poradiť.

 • všeobecné BOZP (všetci zamestnanci, vrátane brigádnikov a dohodárov),
 • poučená osoba podľa §20 vyhl. 508/2009 Z.z. na obsluhu elektrických zariadení (väčšinou spolu so všeobecným BOZP, pretože sa ho tiež musia zúčastniť všetci – kto už dnes v práci nepoužíva niečo elektrické?),
 • vodiči (všetci zamestnanci, ktorí na pracovné účely používajú motorové vozidlo),
 • obsluha motorových vozíkov (obsluha vysokozdvižných, nízkozdvižných a plošinových vozíkov),
 • práce vo výškach (zamestnanci, ktorí pracujú vo výške a nad voľnou hĺbkou a nemajú k dispozícii bezpečnú pevnú pracovnú podlahu so zábradlím, najmä osoby, ktoré pri práci používajú osobné zabezpečenie proti pádu – 1 x za 12 mesiacov),
 • obsluha stavebných strojov (rýpadlá, nakladače, valce, kompresory, automiešače, …),
 • obsluha vyhradených technických zariadení (elektrických, tlakových, plynových, zdvíhacích),
 • obsluha poľnohospodárskych strojov (kombajny, sekačky, …),
 • zvárač (osoby, ktoré zvárajú plameňom, elektrikou, režú kyslíkom),
 • obsluha reťazovej motorovej píly,
 • lešenár (osoby, ktoré montujú lešenia),

skolenie-400x250Výchova a vzdelávanie (§16 a §27)

Tento typ školení sa vyžaduje pre niektoré špeciálne profesie a najmä pre obsluhu niektorých vybraných strojov a zariadení.

Základné kurzy

slúžia na získanie potrebného dokladu, preukazu alebo osvedčenia a zákon presne špecifikuje, ktorých činností sa to týka, teda na ktoré práce je potrebné mať príslušný preukaz:

 • revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových,
 • osoba na obsluhu kotla I. až V. triedy,
 • osoba na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa,
 • revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
 • osoba na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
 • osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
 • osoba na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
 • viazač bremien,
 • revízny technika vyhradených technických zariadení plynových,
 • osoba na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
 • osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
 • elektrotechnik, samostatný elektrotechnik a elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
 • revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických,
 • osoby na obsluhu motorových vozíkov,
 • osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
 • osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
 • osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
 • osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení,
 • osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov,
 • osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

Okrem absolvovania príslušného základného kurzu (teoretickej a v niektorých prípadoch aj praktickej prípravy), je na získanie preukazu potrebné splniť aj ďalšie podmienky stanovené zákonom:

Aktualizačná odborná prípravaAktualizačná príprava-400x250

(AOP) je spolu s lekárskou prehliadkou podmienkou na to, aby bol preukaz platný aj po 5 rokoch od jeho vydania. Rozhodujúci je dátum vydania alebo dátum poslednej AOP uvedený v osvedčení resp. preukaze. Najneskôr do 5 rokov od tohto dátumu je potrebné absolvovať AOP a už spomínanú lekársku prehliadku. Pozor, táto požiadavka sa týka všetkých preukazov a osvedčení vydaných podľa §16, ich zoznam je uvedený v časti Základné kurzy. Tento zoznam je úplný a preto na osvedčenia a preukazy, ktoré v ňom nie sú uvedené, sa potreba absolvovať AOP a lekársku prehliadku nevzťahuje.

Viac krát som sa stretol s tým, že niektoré spoločnosti (najmä v rámci verejného obstarávania), požadovali do cenovej ponuky aj AOP zváračov alebo obsluhy krovinorezov, čo sú samozrejme vyhodené peniaze, za ktoré sa mohli radšej kúpiť nové osobné ochranné pracovné prostriedky. Dátum uskutočnenia AOP musí byť vždy vyznačený priamo v preukaze, lekárska prehliadka sa potvrdzuje na tlačive ako pri základnom kurze.

V nasledujúcom článku vám podrobnejšie vysvetlím, ako často treba absolvovať školenia, koho treba školiť a v neposlednom rade, kto môže školiť.

Ako máte zabezpečené školenia vy? Využívate na zabezpečenie BOZP dodávateľskú spoločnosť, alebo máte v rámci  spoločnosti nato určeného človeka?

Podeľte sa o vaše skúsenosti a názory.

Ak sa vám článok páčil a myslíte, že môže pomôcť aj vašim priateľom a známym, budem rád, ak ho zazdieľate na Facebooku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *