Národný inšpektorát práce prijal opatrenie k zabezpečeniu odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19, na základe ktorého neplynú lehoty v čase krízovej situácie vrátane mimoriadnej situácie a núdzového stavu v týchto prípadoch:

1.) Pravidelné školenia BOZP a opakované oboznamovanie BOZP podľa §7 zákona č.124/2006 Z.z. – podľa pokynu NIP lehoty pravidelných oboznamovaní neplynú od vyhlásenia času mimoriadneho stavu 12.03.2020, okrem prípadov, kedy je objektívne možné splniť povinnosť napríklad prostredníctvom e-learningu.

2.) Aktualizačné odborné prípravy:  tak isto ani tu od času mimoriadneho stavu – 12.03.2020, neplynú lehoty AOP.

3.) Pravidelné lekárske prehliadky, podobne, ako u vyššie uvedeného, ani tu neplynú lehoty periodických lekárskych prehliadok od času vyhlásenia mimoriadneho stavu 12.03.2020.

Všetkým našim klientom a záujemcom vieme zabezpečiť školenia BOZP, školenie ochrany pred požiarmi, ako aj školenia vodičov referentských vozidiel pre zamestnancov formou E-LEARNINGU za výhodné ceny.

Pripravujeme aj ďalšie opakované školenia formou e-learningu, napríklad školenie obsluhy motorových vozíkov a podobne.

Kontaktujte nás na: michaela.kolesova@beztech.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 917 618 703

Zdroj: Národný inšpektorát práce